Vinska priča

Kroz osnovni vinski tečaj sudionici će se upoznati sa sortama grožđa koje se koriste za izradu lokalnih vina i njihovim karakteristikama.

Ujedno će doznati ponešto o osnovama terminologije vina, tehnikama degustacije, informacijama na etiketama, osnovama posluživanja te sljubljivanjem određenih sorti vina s hranom.

Potom sudionike raspoređene u timove očekuje zabavna vinska avantura. Svaki tim predstavlja vinski podrum koji prezentira svoje najbolje vino.

Od dobivenog materijala te na temelju prethodne degustacije svaki tim/vinski podrum treba svom vinu dati ime i sve potrebne karateristike, izraditi etiketu i ostale zahtijevane elemente te pripremiti kratku prezentaciju kojom će žiriju i ostalim timovima predstaviti svoje vino s ciljem da ga što uspješnije proda.