Team building

Team building je skup edukativno - rekreativnih aktivnosti čija je svrha uspostavljanje i razvoj većeg osjećaja za suradnju među kolegama te stvaranje tima u koji se možete pouzdati (međusobno povjerenje).

Naše aktivnosti su osmišljene tako da krajnji rezultat cijelog tima ovisi o svakom pojedinom članu.

Upravo timski rad ključni je pojam team buildinga. Aktivnosti se odvijaju u prirodi, odnosno okolini koja je potpuno različita od svakodnevnog radnog okruženja.

Team building programi mogu varirati od onih zabavnog karaktera do programa oblikovanih u suradnji sa psiholozima (integracijski, kompeticijski ili komparativni).

Orijentacija u prirodi kao ključna team building aktivnost obuhvaća niz drugih aktivnosti koje potiču sudionike (članove tima) da zajedničkim snagama riješe postavljeni zadatak te da se snađu u potpuno novim okolnostima.

Osnovu čini snalaženje u prirodi i obilazak kontrolnih točaka uz jedan specijalni zadatak, npr. spuštanje alpinističkom tehnikom (abseil) niz stijenu.

Orijentacija u prirodi je integralna aktivnost koja se sastoji od sljedećih elemenata:
   • izrada koncepta itinerara (predplan) obilaska zadanih točaka;
   • bilješke promjena plana na terenu;
   • analiza nakon završenog zadatka.

Svrha je zajednički rad cijelog tima u postizanju što boljih rezultata.

Naša ponuda obuhvaća niz dodatnih aktivnosti koje su sastavni dio orijentacije u prirodi:
   • izrada alata i oruđa od prirodnih materijala;
   • pronalaženje objekata i skrivenih predmeta;
   • posebne igre za razvijanje lokomotornih sposobnosti;
   • pripravljanje jela na tradicionalan način;
   • zadaci i zagonetke u šifriranom obliku.

Aktivnosti su zamišljene tako da razvijaju sposobnosti pojedinca, zajedništvo i natjecateljski duh.

Dva su osnovna tipa zadataka i njihova interakcija; fizički i mentalni. Fizički tip aktivnosti je usmjeren razvijanju spretnosti i vještine, dok mentalni tip potiče upotrebu intelektualnih resursa. Njihovom interakcijom razvija se snalaženje pojedinca u posebnim situacijama.

Dosadašnja iskustva potvrdila su nam da se prema svakom klijentu moramo postaviti individualno u pristupu organizacije team buildinga. Sukladno tome, nastojimo oblikovati i usavršavati programe prilagođene specifičnim potrebama tvrtki različitog karaktera.