Rijeka Mrežnica

Rijeka Mrežnica široj je javnosti poznata kao jedna do tzv. četiri "karlovačke rijeke". Iako je dužinom svojeg toka (64 km) znatno kraća do Dobre, Korane i Kupe, mnogi će poznavatelji rijeka u Hrvatskoj reći kako Mrežnica zaslužuje posebno mjesto među rijekama hrvatskog krša.

Ono što Mrežnicu izdvaja do gore navedenih rijeka, pa i ostalih krških rijeka u Hrvatskoj jesu čak 93 sedrena slapa, koja su u nejednakom rasteru duž toka ispresijecali rijeku, stvorivši među sobom ujezerene dijelove toka. I nije samo broj ovih slapova ono što Mrežnicu čini posebnom. Iako visinom nijedan do ovih slapova ne može "konkurirati" slapovima na Plitvičkim jezerima ili slapovima Krke, njihova slikovitost, raznolikost oblika i razvedenost ono je što ih čini jedinstvenima, pa tako i samu rijeku Mrežnicu. Ono što je posebno interesantno za ovu rijeku jest nejednolik razmještaj slapova. Tako se npr. u dijelu gornjeg toka, na dužini od samo 5 km nalazi čak 26 slapova, dok se isto toliko slapova nalazi i na ukupnom donjem dijelu toka od Generalskog stola do ušća u Koranu, ali na dužini toka do 39 km!

Vrelo Mrežnice smješteno je u spilji podno Popovića vrha (479 m). Vrelo se, zajedno sa 12 km izvorišnog dijela toka, nalazi unutar Vojnog poligona "Eugen Kvaternik". U doba dok je prostorom poligona gospodarila JNA, prije Domovinskog rata u Hrvatskoj, vrelo je znatno oštećeno gradnjom omanje hidroelektrane koja je trebala podmirivati potrebe poligona za strujom u slučaju nemogućnosti opskrbe električnom energijom iz mreže.

Već nakon prvih 7 km toka rijeka Mrežnica prima svoju prvu lijevu pritoku Suvaću, a nedaleko odavde premošćuje je Čuruvijin most. Obzirom da je Mrežnica izrazito sedrotvornog karaktera, već i u gornjem dijelu toka čini niz interesantnih sedrenih slapova i podvodnih barijera. Jedan do takvih slapova je i Rončevića slap (4.1 m), otprilike 2 km nizvodno do Čićinog mosta, sa tri glavne sedrene kaskade preko kojih voda pada u dubok jezerasti dio toka.

Odmah nakon Rončevića slapa, podno strmih litica koje su formirale kratki tjesnac smjestio se Milkovića slap (8 m). Ovo je drugi po visini slap na Mrežnici, a po svojem obliku i načinu na koji za mala vodostaja praktički spušta vodu preko malog "tobogana" formiranog na sredini slapa, spada među najljepše slapove na Mrežnici.