Rijeka Cetina

Rijeka Cetina jedno je od najljepših mjesta u Hrvatskoj gdje možete doživjeti čari rafting avanture. Smještena u pitomom kraju koji je po njoj dobio ime, teče kroz svoje kanjone te uz brojna mjesta i brežuljke koji se polako uzdižu nad njom.

Mnoge priče kruže o nastanku njenog imena. Nastale kroz stoljeća, neke priče su se ipak izdvojile od drugih; jedna npr. kazuje kako su prvi Hrvati, spuštajući se iz sjevernih krajeva Europe prema toplome dalmatinskome jugu, naišli na rijeku koja ih je neobično podsjećala na "Cetyniu", rijeku koja teče kroz južnu Poljsku, njihovo zadnje nomadsko boravište. A još je izvjesnija priča po kojoj je Cetina dobila ime od njenog latiniziranog imena "Kentona", kojim ju je okrstilo pleme Dalmata. Tadašnji Hrvati brzo su to ime "kroatizirali" u Cetinu.

To je i područje od velike povijesne i arheološke važnosti. Na padinama Cetine prava su blaga arheoloških nalazišta. Sjekire iz kamenog doba, štitovi rimskih legionara, osobne stvari srednjovjekovnih težaka, sve to i mnogo više pronalazili bi arheolozi u kršu i cetinskome mulju. Potvrda svojeg vremena i napose važnosti koje je za ljude ovog kraja rijeka imala još od prapovijesnog doba.