Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera zaslužuje pozornost i oduševljenje posjetitelja. Rekreativni vidik boravka i zadivljenost ljepotom krajolika koji osvaja svojom prirodnom raznolikošću i skladnošću oblika i boja u bilo kojem razdoblju godine, utemeljen je na mnogim prirodnim obilježjima.

Osobita je to geološka i hidrogeološka krška pojava. Niz od 16 stepenasto poredanih većih jezera i nekoliko manjih, odvojenih sedrenim barijerama, za koje je bilo odlučno razdoblje od posljednjih desetak tisuća godina - u kojima su vladali ekološki odnosi slični današnjima, pogodni za taloženje sedre i nastanak jezera - temeljni su fenomeni Nacionalnog parka.

U njihovu stvaranju važnu su ulogu imale i imaju sedrotvorne biljke, alge i mahovine, pa je to veoma osjetljiv biodinamički sustav.

Prijelazni tip klime između primorske i kopnene s mikroklimatskom raznolikošću ugodna i sunčana ljeta te relativno duge, oštre i snijegom bogate zime. U području su Parka i prostrani šumski kompleksi, od kojih su neki dijelovi zbog svoga prašumskog obilježja zaštićeni kao poseban rezervat šumske vegetacije (Čorkova uvala).

Raznolikost staništa i uvjeta za život omogućuje nesmetani razvoj brojnim biljakama i životinjama u vodenim i kopnenim predjelima Parka kojega je UNESCO proglasio svjetskom prirodnom baštinom.