Otok Krk

Otok Krk nalazi se u Kvarnerskom zaljevu. Najveći je otok na Jadranu, površine 409,9 km2. Oko otoka se nalazi dvadesetak otočića, hridi i grebena: Prvić, Galun, Zec, Plavnik, Kormati, Košljun, Sv. Marko i dr. U 68 naselja na otoku živi 16.402 stanovnika. Reljef je krški, sa zanimljivim krškim oblicima: špiljama i pećinama (Biserujka kod Dobrinja), dolcima i škrapama. Središnjim dijelom Krka pružaju se plodna polja: Omišaljsko, Dobrinjsko, Vrbničko i Bašćansko.

Obala je dobro razvedena, s mnogim zaljevima, uvalama i prirodnim šljunčanim plažama. Najveći zaljevi su Soline (ljekovito blato) i Puntarska draga.

Klima je ugodna i blaga mediteranska. Prosječna ljetna temperatura zraka 22,8 °C, mora 23-25°C. Prema broju sunčanih sati u godini (2.500), Krk se ubraja u najsunčanije dijelove Europe.

Na otoku se nalaze dva jezera: Jezero i Ponikva, i tri rijeke: Veli ili Dobrinjski potok, Vretenica i Vela Rika.

U središnjem i zapadnom dijelu otoka prevladavaju šume, te uzgojene kulture mediteranskog voća i povrća, vinograda i maslinika. Sjeverni i južni Krk čine kamenjari i pašnjaci.

Otok Prvić i sjeveroistočni strmi dio obale otoka Krka su ornitološki rezervati na kojima obitavaju bjeloglavi supovi (Gyps fulvus Habl.).

Posebnost krčkoga krajolika čine terasasti suhozidi (gromače) i pastirski mrgari, sačuvani na krševitim zaravnima iznad Bašćanske udoline.