Foto-safari

Timovi na temelju fotografija i umješnosti pronalaze tražene lokalne znamenitosti te rješavaju definirane zadatke. Sudionicima je dozvoljeno pitati prolaznike za pomoć, a program je vremenski ograničen.

Sudionici dobiju potreban materijal koji će im pomoći da dođu do traženih lokacija te da se upoznaju sa zanimljivostima mjesta u kojem je aktivnost organizirana. Sve prikupljene fotografije, materijale i rješenja zadataka preuzimaju moderatori na završetku aktivnosti.