Zdravstvena ustanova za medicinu rada Rijeka, Ćićarija